Szkolenie Kadr Wojewódzkich

Lista zawodników powołanych do kadry: młodzików, kadetów, juniorów, młodzieżowców.

Karta obozowa

Komunikat – Kadra Młodzików

Komunikat – Kadra Kadetów

Komunikat – Kadra Juniorów

Komunikat – Kadra Młodzieżowców

Obóz sportowy tenisa stołowego

Zawodnik uczestniczący w zgrupowaniu z sobą zabiera

Wydrukowane i podpisane oświadczenia: covid-19, RODO

(w przypadku osób niepełnoletnich wypełniają rodzice bądź
prawni opiekunowie)