Tabela 2017/2018 WTK i IMW

 
I WTK po I GPP
II WTK po II GPP
III WTK po III GPP
IMW gry podwójne
DMW/IMW/R
Seniorki
Seniorzy
Juniorki
Juniorzy
Kadetki
Kadeci
Młodziczki
Młodzicy
żaczki
Żacy
Młodzieżówki
Młodzieżowcy
Ranking OZTS
Ranking PZTS